HOME    

COMPANY    

STUDIO    

FURNITURE    

SALES    

HOME CINEMA    

ART    

CONTACT    
AKUSTIKA

Poslechová místnost je nejslabší článek.
Říká se, že nejdůležitější částí domácího kina jsou reproduktorové soustavy. Ve skutečnosti v moderním interiéru - zejména minimalistickém - nejdůležitější roli hraje akustika poslechové místnosti. Každá poslechová místnost ovlivňuje významně akustický prožitek. Výsledná kvalita zvuku je ovlivňována zejména rozměry a tvarem místnosti i jejím zatlumením. Obdélníková místnost je vhodnější než místnost čtvercová. (Krychlová místnost je nevhodná.) Velmi zatlumená místnost propůjčuje zvuku uzavřený a nevýrazný charakter. Nezatlumená místnost způsobuje mnohonásobné odrazy, což má za následek ztrátu detailů a rozpad hudební scény. (Zatlumit je potřeba zejména podlahu, stěnu zadní a obě boční stěny.) V dobré akustice mohou i levnější soustavy dosáhnout dobrých výsledků, naopak i nejdražší domácí kino nemůže hrát velmi dobře ve špatné akustice. Moderní minimalistický interiér má bohužel akustiku nevyhovující - zejména velmi dlouhou dobu dozvuku. Akustické úpravy jsou tedy nezbytné.

Umístění reprosoustav
Každý poslechový prostor má svůj "akustický charakter". Okna, dveře, koberce, nábytek, ale i materiál podlahy, stěn a stropu mají velký vliv na výsledný zvuk. Kromě akustických úprav je tajemství úspěchu také v tom, jak umístit reproduktory a subwoofer, aby jsme vyzdvihli přednosti akustiky prostoru a zároveň potlačili její nedostatky. Vždy je nejdůležitější postavení hlavních soustav, následuje umístění centrální soustavy a subwooferu.

Základní faktory umístění hlavních soustav jsou následující:
  1. Vzdálenost soustav od posluchače
  2. Výška reproduktorů
  3. Vzdálenost soustav od stěn

Hlavní soustavy mají být stejně vzdáleny od primárního poslechového místa - nejlépe 2,5 až 5 m. (Vzdálenost mezi oběma hlavními soustavami by měla být 2 - 4 m.) Pokud výrobce soustav neurčuje jinak, výška výškových reproduktorů má být nepatrně nad úrovní uší posluchače. Reprosoustavy nemají být v blízkosti bočních stěn, minimální vzdálenost je půl metru. Je vhodné soustavy umístit také dál od zadní stěny. (Čím menší je vzdálenost od zdi, tím více se zesiluje akustická odpověď na basech.) Vzdálenost od boční a zadní stěny - u stojanových soustav i od podlahy - musí být různá. (Vyloučí se tím možnost vzniku jedné velké rezonance v oblasti nízkých frekvencí.)

U sterea jsou pouze dvě reproduktorové soustavy, které mohou zaručit relativně vysoce analytickou reprodukci i v méně vyhovujících poslechově akustických podmínkách. Pokud se použijí maloobjemové soustavy, které mají omezený přenos nejnižších frekvencí, analytičnost a přesnosti reprodukce bude s největší pravděpodobností vyšší. (Centrální reprosostavu umísťujeme co nejblíže obrazovce nebo projekčnímu plátnu - nejlépe ve výši uší sedícího posluchače.)

Umístění surroundových reproduktorů
Pro výškové umístění surroundových reproduktorů existují dvě varianty. Jedna preferuje umístění podobné jako v případě hlavních soustav - tj. výškový reproduktor na úrovní uší posluchačů. Druhá doporučuje zadní a boční soustavy umístit asi o jeden metr výš. (Záleží také na výšce stropu.) My se v případě DVD filmů přikláníme k druhé variantě z několika důvodů. Satelity tak v prostoru méně překážejí a mezi reproduktorem a posluchačem je menší pravděpodobnost existence nějaké překážky. Hlavním důvodem však je, že zvuk tak lépe "obklopí" posluchače, což je hlavním cílem prostorového zvuku DVD filmů. Taktéž standard THX požaduje umístit surroundy výše. (Samozřejmě vysoko na stěnu lze umísťovat spíše jen menší satelitní soustavy, u velkoobjemové soustavy je to prakticky nemožné.)

Připouštíme, že pro DVD-Audio a SACD může být variantou umístit pět velmi kvalitních a identických velkoobjemových soustav ideálně v prostoru. Toto řešení je však velmi drahé a prostorově značně náročné. Dá se spíše použít jenom ve speciálních poslechových místnostech a ne v obývacím prostoru.

Dozvuk
Na domácí kino jsou kladeny jiné požadavky, než na hi-fi zařízení. V domácím kině jde o celkový přenos zvukové atmosféry do poslechové místnosti. Ve studiích jsou zvukové stopy filmů pořizovány poměrně komplikovaně a "uměle". Jednotlivé dialogy a efektní zvuky jsou doplňovány dozvukovými efekty. Bližší signály mají kratší dozvuk, jsou intensivnější a spektrálně bohatší. Vzdálenější zdroje jsou na tom přesně naopak. Tyto detaily ale doma uslyšíte jedině za předpokladu, že poslechová místnost je skutečně zatlumena.

Zatímco dvě reprosoustavy vytvoří přijatelné dozvukové pole, pět až sedm reproboxů vytvoří dozvukovou složku minimálně dvakrát vyšší. A v té se - při průměrné akustice - zvukové detaily a jemné nuance ztratí. Vyšší dozvuk se projeví zejména na středních kmitočtech, na které jsou lidské uši velmi citlivé, protože většina zvukových "informací" se přenáší právě v tomto spektru.

Možnosti eliminace dozvuku
Možnosti vylepšení jsou dvě - zatlumení poslechové místnosti nebo použití směrových reproduktorů. Nejlepším řešením je samozřejmě důkladné zatlumení prostoru. Zatlumení pro domácí kino má být tedy výraznější než pro hudební stereo. (Doba dozvuku pro stereo se doporučuje kolem 0,4 s, u domácího kina pak 0,3 s.)

Méně efektivní cestou je použití výrazně směrových reproduktorů, které potlačí dozvukovou složku. Z výše uvedeného také vyplývá, proč není dobré příliš používat efektový processing. Protože téměř žádný poslechový prostor doma nesplňuje optimální dozvuk, každé použití DSP (digital signal processing) vám sice vytváří iluzi daného prostoru - chrámu, divadla, stadionu, koncertní síně, jazzového klubu atd. … ale zároveň vám potlačí detaily.

Kritický kmitočet
Při naší práci vycházíme z objemu a tvaru místnosti. Navrhujeme vnitřní úpravy, které ovlivní prostorovou akustiku. Kromě zatlumení je v místnosti podstatný i její objem. Velmi důležitý je tzv. kritický kmitočet místnosti. Pod tímto kmitočtem ovlivňuje akustika kvalitu zvuku podstatně. (Nad tímto kmitočtem je kvalita reprodukce akustikou ovlivňována relativně málo - samozřejmě pokud v prostoru neexistují výrazné odrazné plochy a rezonující předměty.) Kvalita reprodukce nad kritickým kmitočtem je dána především kvalitou reprodukčního systému a umístěním reprosoustav.

Pod kritickým kmitočtem převažuje vliv stojatých vln místnosti. To znamená, že zásadní vliv na kvalitu reprodukce má poslechové místo a umístění reproduktorů. Čím větší objem místnosti a čím lépe zatlumena, tím nižší bude kritický kmitočet a naopak.

Například velká místnost o objemu 144 m3 - 6x8x3 m - velmi dobře zatlumená má kritický kmitočet asi 120 Hz. (Stejná místnost minimalisticky zařízená má tento kmitočet téměř 170 Hz.) To znamená, že reprodukce basů pod úrovní 120 Hz (170 Hz) je i při kvalitních reprosoustavách problematická. Z tohoto je patrné, jak náročné požadavky kladou nejnižší basy na akustiku poslechové místnosti a umístění reprosoustav i poslechového místa.

A jedno pravidlo na závěr: Čím blíže sedíme k reproduktorům, tím je menší vliv špatné akustiky. A naopak, čím je vzdálenost mezi posluchačem a reprosoustavami větší a vzdálenost mezi reproboxy a podlahou/stěnami blížší, tím hraje akustika místnosti roli větší Ale při instalaci domácího kina, je potřeba reproboxy umísťovat spíše dál, aby se vytvořila lepší iluze prostorovosti. Nesmí se také zapomenout na hluk pronikající do poslechové místnosti z okolí a omezit jej. (U kvalitních reprosoustav nedoporučujeme používat korekce, ekvivalizace ani funkci "loudness".)

Every room has a different "acoustic character". And each listener has his or her preferences. …
T    603    486    948
E    mail@lecorbu.cz
T    223    001    524
Akustika poslechové místnosti je nejdůležitější "komponent" Vašeho domácího kina. Okna, dveře, koberce, nábytek, materiál podlahy a stěn mají velký vliv na výsledný zvuk.