HOME    

COMPANY    

STUDIO    

FURNITURE    

SALES    

HOME CINEMA    

ART    

CONTACT    
STEREO

Reprosoustavy jsou nejdůležitější
Nejslabším článkem každého hi-fi systému (domácího kina) jsou reproduktorové soustavy. Zejména reproboxy rozhodují o tom, kolik hudby uslyšíte; kolik basů - přinášejících nejvíce emocí, kolik středů - přenášejících nejvíce informací, a kolik výšek - dodávajících zvuku brilanci a průzračnost.

Při hodnocení kvality reprosoustav nehleďte tolik na parametry uvedené ve firemních materiálech, ale na poslechové testy - neb vlastní ucho jest nejlepší "měřák". Při poslechu je třeba hledat odpovědi zejména na níže uvedené otázky :

Jak jsou přirozené, příjemné a detailní středy?
Jak jsou transparentní a přesně prokreslené výšky?
Jak jsou realistické a objemově mohutné nejnižší basy?
Jak jsou směrově neutrální soustavy - v horizontálním i vertikálním směru?
Jak jsou lehké a přehledné dynamické špičky?
Jak je vyvážená a nezkreslená reprodukce v celém poslechovém spektru?
Jak přesně je možno lokalizovat umístění jednotlivých nástrojů?
A zejména jak věrně reprodukují hudbu našich oblíbených CD?


Stereofonie
Stereofonní zvuk vznikl v padesátých letech minulého století s cílem podstatně zvýšit realismus poslechové zkušenosti. (První stereo LP deska vyšla v roce 1958.) Na rozdíl od monofonního zvuku, kde zvuk je vyzařován prakticky z jednoho bodu, kvalitní stereo vytváří dokonalou iluzi, že hudba přichází z celé zvukové scény, která se nachází mezi oběma reproskříněmi - a částečně dokonce i kolem tohoto prostoru.

Přechod k stereofonii byl revolucí. Při použití špičkového stereofonního systému uslyšíte velký rozdíl mezi plochostí monofonie a nádhernou plasticitou stereofonie. Konečným cílem kvalitního audio systému je vytvořit vysokou věrnost (HIgh-FIdelity) originální hudební předloze. Cílem je přenést původní zvuk přímo do vašeho poslechového pokoje.

Detail a basy
Důležitým parametrem kvalitních reprosoustav je detail. Průzračnost a detail nejvíce rozhodují o tom, co slyšíte. Čím detailnější soustava je, tím více informací předává. Ale pozor! Některé méně kvalitní reproboxy se mohou méně zkušenému posluchači zdát jako velmi detailní, i když ve skutečnosti mají pouze příliš brilantní nebo uměle zdůrazněné výšky. (Výrobci se snaží tímto trikem upoutat pozornost potenciálních kupců při poslechovém testu ve studiu.) Při krátkodobém poslouchání tyto soustavy mohou na sebe upozornit více než neutrální soustavy, ale pro dlouhodobý poslech je jejich zvuk nepřirozený až nepříjemný. Kvalitní soustava musí produkovat věrný zvuk a nesmí zdůrazňovat žádné frekvenční pásmo.

Reprodukce basů je další oblast, ve které se snaží výrobci zapůsobit na posluchače. Zde je potřeba velmi důrazně rozdělovat mezi kvalitou a kvantitou. Mnohé soustavy mají uměle "přebuzené" vyšší basy. Vzniklý dunivý efekt se může laikovi zdát jako hutný bas. (Znalci jej však považují za nepřijatelný.) Tento efekt umělého zdůraznění středobasů se snad může použít s určitým opodstatněním u malých a levných reproboxů. Ale pokud se použije u větších a dražších soustav, je to jasný znak nižší kvality.

Do určité míry je detailnost a množství basů provázáno. Dá se říci, že reproboxy s bohatými basy mohou znít méně detailněji ve středech a výškách. Naopak pokud je méně basů, mohou se zdát středy a výšky detailnější. Toto je jedno z dilemat, které musí konstruktéři při návrhu reprosoustav řešit. Nedá se však jednoznačně říci, která cesta je správnější. Vždy záleží zejména na tom, jaký typ a pro jakou hudbu se reproduktorové soustavy navrhují.

Více není vždy více
Dalším trikem výrobců je slogan "více je více". Je chybou si myslet, že trojpásmová soustava (basy, středy, výšky) musí být vždy lepší než dvoupásmová (středobasy, výšky). Je sice pravda, že trojpásmová soustava má oproti dvoupásmové některé přednosti - zejména v lepším pokrytí nejnižšího frekvenčního pásma. Ale kvalitně navržená tříípásmovka je mnohem složitější - a tedy i mnohem dražší. Není neobvyklé, že kvalitně projektovaná dvojpásmovka přehraje průměrnou trojpásmovou ve všech parametrech. (Samozřejmě stejně kvalitně navržená trojpásmová soustava je lepší než dvojpásmová. Ale je také minimálně dvakrát tak dražší, protože kvalitní basy jsou drahá záležitost.)

Také není podstatná velikost skříně a katalogové hodnoty frekvencí, nýbrž kvalita zvukové reprodukce ve slyšitelném pásmu - zejména minimální zkreslení, schopnost detailního rozlišení a velké dynamiky. Navíc větší bedny znamenají více basů a tím i více problémů s akustikou.

Nové materiály
V neposlední řadě je potřeba hovořit o nových materiálech. Existují výrobci, kteří používají "nejnovější" materiály jako marketingový nástroj. Ve skutečnosti se stále používají u některých špičkových soustav reproduktory s papírovými membránami. Moderní materiál neznamená tedy okamžitě lepší zvuk. (Není důležité jak moderní materiál membrány je, ale jak reproduktor hraje.) Je potřeba také zdůraznit jednu skutečnost. Reproduktory, výhybky a další součástky jsou velmi důležité. Ale to nejdůležitější je kvalitně navržená a vzorně postavená rigidní ozvučnice. A ani zde moderní materiál neznamená sám o sobě lepší zvuk.

Reprosoustavy ´na míru´
Závěrem je potřeba říci, že reproduktorové soustavy vybíráme zejména podle typu hudby, kterou posloucháme a podle vlastností naší poslechové místnosti. Pro poslech jazzu a komorní klasické hudby nám postačí kvalitní analytické dvojpásmové soustavy. Pro poslech varhanní a symfonické hudby, oper, případně dynamického rocku, metalu a moderní hudby bude lepší použít kvalitní trojpásmovky, které zajistí i přenos hutných basů a expresivní dynamiku. Zvolené reprosoustavy mají také potlačovat nedostatky poslechové místnosti. V místnostech s vyšším kritickým kmitočtem nepoužíváme reproboxy s velmi hlubokými basy, v místnostech s vyšším dozvukem používáme boxy se směrovějšími reproduktory - viz. AKUSTIKA. A nezapomeňte, že na stereo reprosoustavy je kladeno více kvalitativních nároků, než na reproboxy pro domácí kino.

Music is a part of our lives. It brings emotion to vision and puts passion in our experiences. No written word can ever reach the intensity of music.
T    603    486    948
E    mail@lecorbu.cz
T    223    001    524
Kvalitní stereofonní zvuk má dokonale reprodukovat věrný zážitek a magické kouzlo hudebního koncertu. Cílem je procítit hudbu tak, jak si to přál její tvůrce.