HOME    

COMPANY    

STUDIO    

FURNITURE    

SALES    

HOME CINEMA    

ART    

CONTACT    
SURROUND

Prostorový zvuk
V roce 1977 George Lucas ohromil celý svět "surroundovým" zvukem ve filmu Star Wars, v prvním filmu se zvukovou stopou v Dolby Surround. Tento film doslova "obklopil" prostorovým zvukem užaslé návštěvníky kinosálů (surround = obklopit).

Od nástupu stereofonie je to další revoluční skok ve vývoji reprodukce zvuku. (Kvadrofonie se na trhu neujala.) Dnes můžete tento zážitek vychutnat i ve svém domácím pokoji díky úsilí mnoha audio/video expertů, kteří vyvinuli technologii domácího kina.

Domácí kino lze zjednodušeně charakterizovat jako kombinaci kvalitního velkého obrazu a bohatého prostorového zvuku. U mnoha současných filmů je zvukový efekt z filmů vlastně důležitější než obraz. (Kromě ohromujících zvukových efektů a zdání reality zvuk poskytuje filmu to nejdůležitější - emoce.) Ale zajistit kvalitní prostorový zvuk je v domácích podmínkách mnohem náročnější než zajistit kvalitní velký obraz.

Také u domácího kina platí, že reproduktory jsou nejdůležitější části řetězce. Je zde však rozdíl v počtu použitých reprosoustav (pět až sedm) a v použití subwooferu. Existuje ale i jeden podstatnější rozdíl. Ve stereu se používá převážně ´přirozený´ zvuk. Zvuk je zaznamenán na koncertu nebo ve studiu a stereofonní systém jej má věrně reprodukovat. V poslechové místnosti se snažíme uslyšet přesně to, co známe z koncertů a divadel. Zvuk domácího kina je ale více umělý.

´Umělý´ zvuk filmů
V domácím kině se často používá zvuk ´umělý´. Jednotlivé zvukové stopy se skládají a ovlivňují se dozvukovou složkou. Spousta efektů se vytváří zcela uměle. Zatímco zvuk sterea má být co nejvěrnější přirozené hudbě originální nahrávky, zvuk domácího kina mál posluchače ohromit - a to často zvukem, který nikdy v životě neslyšeli. Domácí kino vyžaduje také o něco menší dozvuk místnosti než je tomu u sterea - viz. AKUSTIKA.

´Umělý´ zvuk domácího kina tak klade o něco menší nároky na ‚věrnost' zvuku reprosoustav, usnadňuje využití subwooferu a umožňuje využívání poslechových módů jako např. Dolby Prologic Movie. Naopak přirozený zvuk kvalitního sterea požaduje přesnou reprodukci hudby reprosoustavami, klade velmi velké nároky na případné začlenění subwooferu do systému a nedoporučuje používání umělých poslechových módů - DSP, Dolby Prologic Music atd. Domácí kino navíc vyžaduje velmi zřetelnou a detailní reprodukci dialogů, neboť jsou ve filmu klíčové. Také reprodukce hudby musí být kvalitní, protože hudba je často podstatnou součástí filmového díla.

Identické reproboxy
U domácího kina je důležité, aby všechny reprosoustavy byly identické - anebo alespoň podobné. Klíčové zejména je, aby přední centr měl velmi blízký zvukový charakter s hlavními soustavami. Centrální boxy jsou často neprávem podceňovány. (Někdo dokonce tvrdí, že nejdůležitější zvuk domácího kina je uprostřed.) Středové reproduktory přenáší převážnou část důležitých dialogů a u DVD koncertů nejdůležitější nástroje a hlas sólových zpěváků. V ideálním případě má být centrální soustava identická s hlavními reproduktory a používat stejný dělící kmitočet. Dobrým řešením také je, pokud jsou hlavní boxy a centrální soustava - případně surroundové satelity - osazeny identickými středovými a výškovými reproduktory.

Rozpočet: zvuk / obraz
Prostorový zvuk je nejdůležitějším prvkem mnoha moderních filmů, protože Vás dokáže vtáhnout přímo do centra dění. Proto při stavbě domácího kina je dobré investovat do "zvuku" přinejmenším stejnou částku jako do "obrazu". Poslouchat domácí kino na levném zvukovém systému je jako se dívat na film přes malou obrazovku. Jako na malé obrazovce spoustu detailů neuvidíte, tak na levné reproduktorové soustavě spoustu informací neuslyšíte. A bez kvalitních basů nedosáhnete pocitu skutečné reality. (Pokud budete chtít sledovat na domácím kině často hudební koncerty a poslouchat i kvalitní stereofonní zvuk, je dobré investovat do zvuku více než do obrazu.)

Existuje i racionální důvod proč investovat více do "zvuku" než do "obrazu". Zatímco cena plochých televizí i projektorů se snižuje velmi rychle, cena velmi kvalitního zvukového systému domácího kina klesá pomalu. Za čtyři roky budou srovnatelné ploché televize k prodeji pravděpodobně za čtvrtinu dnešní ceny, ale velmi kvalitní reproduktorové soustavy se asi zlevní jenom minimálně.

Závěr
Při výběru soustav pro domácí kino se musíme zaměřit zejména na akustiku a velikost dané poslechové místnosti, ale i na žánr filmů a koncertů, které budeme na DVD sledovat. Místnost s větším dozvukem požaduje použití směrovějších reproduktorů, akční a válečné filmy pak vyžadují velmi kvalitní subwoofer.

Nejdůležitějším u domácího kina není co největší věrnost původnímu hudebnímu originálu, jako je tomu u HIFI zařízení. Nejpodstatnějším je důkladně vykreslit filmový prostor a přesně lokalizovat všechny zdroje filmového zvuku. Centrální soustava musí reprodukovat detailně všechny dialogy. Velmi důležitá je dynamika. Subwoofer musí produkovat co nejnižší basy tak, aby byly "fyzicky čitelné". Filmový zvuk musí diváka doslova obklopit - a ohromit jej.

In the cinema, it is a music that delivers the ecstasy and agony of a film's story. It is a music that surrounds you by emotion …
T    603    486    948
E    mail@lecorbu.cz
T    223    001    524
Režisér George Lucas nám v roce 1977 představil fascinující zážitek z prostorového zvuku ve filmu Hvězdné války, v prvním filmu se zvukovou stopou Dolby Surround.